Công Trình Thủy Lợi
Công Trình Thủy Điện
Công Trình Dân Dụng & Công Nghiệp
Các Công Trình Khác
Quang Cao 1
Quang Cao 2
Bao Hiem Xa Hoi Tp Hcm
So Ld Tbxh Tp Hcm
Chi Cuc Thue Thanh Pho Ho Chi Minh
So Tai Chinh Tp Hcm
CÔNG TRÌNH DỰ ÁN
CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
Ho Chua Nuoc Nuoc Trong Quang Ngai Thi Cong Nam 2008 2011

Hồ chứa nước Nước Trong – Quảng Ngãi thi công năm 2008-2011

DỰ ÁN HỒ CHỨA NƯỚC NƯỚC TRONG – TỈNH QUẢNG NGÃI

                                       - CHƯƠNG I –

                                GIỚI THIỆU DỰ ÁN

1.1/ Cơ sở pháp lý của Dự án :
        Dự án Thuỷ lợi hồ chứa nước Nước Trong được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (BCĐT ) tại văn bản số 1612 / CP – NN  ngày 19/11/2003 cho phép Bộ NN và PTNT chỉ đạo lập báo cáo Nghiên cứu khả thi ( DAĐT ). Thực hiện nhiệm vụ của Thủ tướng chính phủ, Bộ NN & PTNT đã có quyết định số 2452 QĐ / BNN – XD ngày 21/09/2005 phê duyệt Dự án đầu tư công trình Hồ chứa nước Nước Trong – tỉnh Quảng Ngãi . Thiết kế kỹ thuật (TKKT ) công trình đầu mối được Ban Quản Lý ĐT & XDTL 6 phê duyệt tại quyết định số 688 / QĐ – BQL – ĐT ngày 13 / 09 / 2007
1.2 Vị trí
 xây dựng :
            a- Vị trí xây dựng :
           Hồ chứa nước Nước Trong xây dựng trên sông Nước Trong, phụ lưu tả ngạn sông Trà Khúc .
Công trình đầu mối nằm trên địa bàn  xã Sơn Bao, Huyện Sơn Hà, cách Thành phố Quảng Ngãi khoảng 62 km về phía Tây, cách thị trấn Sơn Hà khoảng 12 km về phía Tây – Tây bắc
Vùng lòng hồ gồm 2 xã Huyện Sơn Hà ( Di Lăng và Sơn Bao ) và 4 xã của Huyện Tây Trà ( Trà Phong, Trà Xinh, Trà Trung và Trà Thọ )
Vùng hưởng lợi của dự án là vùng hạ lưu sông Trà Khúc, bao gồm các huyện thuộc khu tưới hệ thống thuỷ lợi Thạch Nham, khu công nghiệp Dung Quất và Thành phố Vạn Tường .
           b- Tọa độ địa lý
+ Vùng tuyến công trình  có toạ độ khoảng :  15o 03’ 00” vĩ độ bắc 108 o 25’ 00 kinh độ đông
+Vùng lòng hồ  có toạ độ trong phạm vi từ 15o 03’ 00” đến  15o 09’40” vĩ độ bắc  và từ 108 o 19’ 48” đến 108 o 26 ’ 15”   kinh độ đông .
1.3/  Nhiệm vụ của dự án
- Tạo nguồn cấp nước đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của Tỉnh Quảng Ngãi đặc biệt Khu kinh tế Dung Quất .
-Bổ sung nguồn nước, ổn định tưới cho 52.600 ha đất nông nghiệp thuộc hệ thống thuỷ lợi Thạch Nham vào các tháng mùa khô ( Từ tháng 4 đến tháng 8 ) với mức đảm bảo cấp nước 75 %
- Tạo nguồn cấp nước Công nghiệp sinh hoạt  : Khu kinh tế Dung Quất , thành phố Vạn Tường 3,95 m3/s ; Thành phố Quảng Ngãi và 7 huyện đồng bằng tỉnh Quảng Ngãi : 1,75 m3 / s .
+ Cấp nước chăn nuôi : 0,5 m3 / s
+ Cấp nước phục vụ nuôi trồng thủy sản : 2.980 ha.
+ Phát điện : Công suất lắp máy NLM = 16 MW
+ Giảm ngập lụt  hạ lưu với tần suất 10 % = 0,24 m.
+Kết hợp phát triển du lịch, giảm xâm nhập mặn hạ du, cải tạo môi trường sinh thái cho vùng dự án.
1.4/ Quy mô dự án :
1.4.1 : Các hợp phần của Dự án :
1- Hợp phần thuỷ lợi: Các hạng mục chính là đập bê tông không tràn nước, đập bê tông tràn nước, cống dẫn dòng thi công, cống xả sâu, cống lấy nước kết hợp phát điện, đập đất, hệ thống đường thi công – quản lý , đường điện thi công và quản lý vận hành, cầu tràn hạ lưu, tổng mặt bằng công trình, nhà quản lý công trình ….
2- Hợp phần di dân tái định cư Hồ Nước Trong.
3- Hợp phần đường Di Lăng – Trà Trung
4- Hợp phần nhà máy thuỷ điện sau đập
1.4.2 Quy mô công trình đầu mối :

TTTHÔNG SỐĐ.VỊTRỊ SỐIĐập ngăn sông  1Cấp công trình Cấp II2Kết cấu đập ngăn sông Đập BTTL - RCC toàn mặt cắt3Cao trình đỉnh đậpm132.54Cao trình lề đường đi bộm133.005Chiều rộng đỉnh đậpm9.006Chiều dài  đỉnh đậpm437.007Chiều cao đập lớn nhấtm69.00IIĐập  bê tông tràn nước  1Hìh thức mặt cắt đập tràn Tràn thực dụng tiêu năng đáy2Số cửa xả mặtCửa53Kích thước cửa ( b x h )m12.50 x 14.004Cao trình ngưỡng trànm115.55Chiều rộng tràn nướcm62.56Chiều rộng kể cả trụ pin m80.57Loại máy đóng mở Xy lanh thuỷ lực8Lưu lượng xả    - Q xả max TK ( 0,5 % )m 3  / s6728  - Q xả max TK ( 0,1 % )m 3  / s77229Loại cửa van Van cung thépIIICống dẫn dòng thi công  1Số khoang cống dẫn dòngKhoang22Kích thước b x hm3,50 x 4, 003Cao trình ngưỡng cốngm66.50IVCống lấy nước về hạ lưu  1Cao trình ngưỡng cốngm90.002Kích thước ống cống chính ( Æ)m4,003Kích thước ống tưới  ( Æ)m2,004Lưu lượng thiết kế tưới / thuỷ điệnm 3 /s30,05 / 38,705Loại cửa van vận hành Van côn6Loại máy đóng mở Xy lanh thuỷ lựcVCống xả sâu  1Cao trình ngưỡng cốngm85,002Kích thướcm3,50 x 4 , 503Loại cửa van  Van cung4Loại máy đóng mở Xy lanh thuỷ lựcVIĐập đất ( Đập phụ )m43,51Cấp công trình Cấp 22Kết cấu đập Đập 3 khối3Cao trình đỉnh đậpm1334Hệ số mái Hạ lưu : 3.0 ; 3.5 ; 4.0Thượng lưu : 3.5 ; 4.0 ; 4.55Chiều rộng đỉnh đậpm10. 006Chiều cao lớn nhấtm43,50VIICác thông số nhà máy thuỷ điện  1Công suất lắp máyMW16,52Công suất đảm bảoMW2,5

1.5 . Cấp quyết định đầu tư : Bộ NN & PTNT
1.6 . Chủ đầu tư  : 
            - Ban quản lý ĐT & XDTL 6 : Hợp phần 1.4.1.1
            - UBND Tỉnh Quảng Ngãi     : Hợp phần 1.4.2.1 ; 1.4.1.3 
            -Công ty cổ phần thuỷ điện Nước Trong : Hợp phần 1.4.1.4
1.7 Ban Quản lý dự án hợp phần thuỷ lợi : Ban QLDATL 61 trực thuộc Ban quản lý ĐT & XDTL 6 .
1.8 Đơn vị tư vấn chính : Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam 1
1.9 . Thời gian thực hiện dự án : 5,5 năm kể từ ngày khởi công ( Tháng 8/2007 ).

                                                                                _
CHƯƠNG II –

GIỚI THIỆU GÓI THẦU VÀ PHẠM VI CÔNG VIỆC CỦA CÔNG TY CPXD41 ĐẢM NHẬN THI CÔNG

2.1 : Giới thiệu gói thầu
:
 Tên gói thầu :Gói thầu số 12 : Đập bê tông ( Gồm : Xây dựng đập, tràn, cống , khoan phụt, dẫn dòng, mặt bằng thi công, tường phân dòng )
2.2 Nội dung công việc của Gói thầu :
Toàn bộ công tác thi công xây dựng đập không tràn, đập tràn, khoan phụt,công lấy nước( Không bao gồm ống thép và phần trong Nhà máy Thủy Điện), cống xả sâu, sân tiêu năng, sân sau, tường phân dòng và tường công bờ phải .
2.3 .Nội dung công việc, khối lượng chủ yếu và giá trị hợp đồng mà  Công ty CPXD 41 đảm nhận thi công :
a- Nội dung công việc :
            +Phần móng : Từ MC 1 đến MC 16
            +Đập dâng : Từ khoang 1 đến khoang 7
            +Đập tràn : Khoang 7
            +Khoan phụt gia cố nền : Từ khoang 1 đến khoang 7
            + Sân sau tường ngoặt bờ phải .
            + Đường thi công xương cá bờ phải .
            +Lán trại phụ trợ .
b . Khối lượng chủ yếu và giá trị hợp đồng( Tạm tính )

STTCÔNG VIỆCĐVTKHỐI LƯỢNGGIÁ HỢP ĐỒNGAGiá trị hợp đồngđ      144.596.638.000BKhối lượng chính   1Đất đàom3430.735 2Đá đàom391.295 3Bê tông truyền thốngm340.930 4Gia công lắo dựng théptấn2.275,6 5Bê tông đầm lăn( RCC)m3           221.221,6 

    


 

 

CÔNG TRÌNH DỰ ÁN KHÁC
Công Trình Hồ Chứa Nước Sông Ray - Bà Rịa - Vũng Tàu
Công Trình KRÔNG'NĂNG
Công Trình Tràn Xả Lũ Đắc Lông Thượng – Lâm Đồng Thi Công Năm 2008-2009
Hồ Chức Nước Sông Ray – Bà Rịa – Vũng Tàu Thi Công Năm 2007-2010
Đồng Tròn – Phú Yên Thi Công Năm 2000-2004
Tân Giang – Ninh Thuận Thi Công Năm 1999-2002
Cà Giây – Bình Thuận Thi Công Năm 1997-2000
Tầm Bó – Bà Rịa Vũng Tàu Thi Công Năm 1996-1997
Ba Bầu – Bình Thuận Thi Công Năm 1993 – 1995
Cống Hiệp Hòa , Hệ Thống Thủy Lợi Tầm Phương Đồng Bằng Sông Cửu Long
Thạch Nham – Quảng Ngãi Thi Công Năm 1988 – 1990
Dầu Tiếng - Tây Ninh Thi Công Năm 1980 – 1984
TIN CỔ ĐÔNG 2017
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 2016 ; BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2016 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG SXKD NĂM 2017 ; BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2016 Download thông tin tại : TIN CỔ ĐÔNG.
THÔNG BÁO VỀ VIỆC BÁN LÔ ĐẤT CÔNG TY
TIN CỔ ĐÔNG NĂM 2016
TIN CỔ ĐÔNG 2015
Tin Cổ Đông 2012
TIN CỔ ĐÔNG NĂM 2011
Tin Cổ Đông 2010
Tin Cổ Đông Chung
THÔNG TIN BÁN CỔ PHẦN NHÀ NƯỚC
THÔNG BÁO KHẤU TRỪ THUẾ TỪ LỢI TỨC NĂM 2010
Lượt truy cập: 157082 Copyright © Công ty CP Xây Dựng 41. All rights reserved. Designed & developed by EMSVN